Najlepszy wzór

Odkryj, jak robił to Ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat oraz Jego pierwsi naśladowcy i znajdź inspirację:

W jakiej sytuacji znalazł się Jezus?

(20) Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. (21) Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. (Ewangelia Marka 3)

Gdy Jezus służył ludziom i zaspokajał ich potrzeby, zaczął narastać chaos, tak wielu przychodziło i czegoś chciało.

Jaki sposób miał Jezus na chaos?

(13) Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (14) I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. (Ewangelia Marka 3)

Wybrał małą grupę uczniów, którzy marzyli o tym, co On, i na nich się skoncentrował. Stali się też przyjaciółmi.

Jaki był dalszy plan Jezusa?

(19) Idąc… czyńcie uczniów ze wszystkich narodów… (Ewangelia Mateusza 28)

Uczniowie mieli zrobić to samo, co On – wybrać uczniów i na nich się skoncentrować, a ci na następnych, aż po krańce ziemi.

Jak robili to ci następni, według relacji Pawła o Tymoteuszu?

(10) Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości… (2 List do Tymoteusza 3)

Tymoteusz pragnął być naśladowcą Pawła i zaczerpnąć wzór. Dzięki temu stał się, kim się stał.

Jak Paweł przekazuje plan Jezusa Tymoteuszowi?

(2) Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. (2 List do Tymoteusza 2)

Tymoteusz ma znaleźć godnych zaufania ludzi, którzy wiernie przekażą dalej.

Jak ważni byli dla Pawła jego uczniowie, np. Tytus?

(12) Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte w Panu, (13) duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii. (2 List do Koryntian 2)

Nie było rzeczy ważniejszej, jak uczniowie. Tylko jeden najlepszy sposób na chaos!

Praktyczne wnioski:

  • Pomnażanie według wzoru Jezusa to skuteczny sposób na zmianę świata.
  • Na pewno nie zmienisz świata sam, ale zmienisz go na pewno ze swoimi uczniami!
  • Jeżeli pomnażanie jest tak skuteczne, po co robić coś inaczej?
  • Chcąc budować ludzi na uczniów Chrystusa, trzeba pragnąć samemu stać się uczniem.
  • Bez przyjaźni wszystko traci sens.