Projekt Specjalny – Pizza Man 1

Służba: Projekt Specjalny – Pizza Man 1 K.B. (LOG)

Cel: Długoterminowe zabezpieczenie obiektu przed wodą i wilgocią przez działania dodatkowe podjęte zarówno na etapie wykonawstwa, jak i utrzymania (woda, wilgoć, wymaga wyjątkowego respektu; działania dodatkowe – nie zwalniają innych służb z troski o odpowiednie budowanie i utrzymanie).

Zadanie 1: Okresowy przegląd obiektu, diagnozowanie problemów i prowadzenie listy spraw do rozwiązania w postaci kolejnych zadań. Standardy: Trzeba wychwycić każdy punkt, w którym następuje lub może nastąpić przedostawanie się wody lub wilgoci do ścian lub dachów grożące zniszczeniem. Kompetencje: Działaj.

Zadanie 2: Dopilnowanie szczelności membrany EPDM nad hallem głównym.

Zadanie 3: Dopilnowanie izolacji wilgociowej ścian do wysokości 40 cm na styku z izolacją poziomą poniżej poziomu „0”. Standardy: Dopilnowanie idealnej ciągłości izolacji poziomej i pionowej. Konsultacje z Krzysztofem Citko i Jarkiem Gutkiem, jaką technologię zastosować i kto ma to wykonać: czy wykonawca ocieplenia, czy my, lub system łączony. Harmonogram: Na początku prac ociepleniowych (ok. 28 października)

Zadanie 4: Rozwiązanie problemu wilgoci w obszarze drzwi do kotłowni.

Zadanie 5: Izolacja ogniomuru przy patio od strony północnej.

Czas: Odpowiedzialność na rok od 2017-10-15

Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu projektów, chyba, że w opisie zadań określono inaczej.

Odpowiedzialność przed: R.Ś. (DCR)