Ścieżka Wzrostu

Ścieżka Wzrostu

fundamenty

organizowanie • • wyposażanie

słowa • • kwalifikacje • • kręgi

pomnażanie

Fundamenty

Co jest istotą chrześcijaństwa i co w nim unikalne? Na jakie nasze wybory się to przekłada? Jak to przełożyć na styl życia: obraz siebie i sposób, w jaki traktujemy innych ludzi? Może w sposób, na jaki kompletnie nie zasłużyli, skoro my tak zostaliśmy potraktowani przez Boga (łaska)? Może skupiając się nie na tym, jakim ktoś obecnie jest, ale kim może się stać? I tak dalej i dalej…

Organizowanie

Zarządzanie samym sobą, odkrywanie swoich darów, talentów, odkrywanie osobistej wizji zaangażowania, umiejętność wyznaczania celów i planowania. Również współorganizowanie wszystkiego w środowisku wspólnoty, a także, jak być rozrusznikiem… Szeroka gama wyzwań.

Wyposażanie

Być wyposażonym w narzędzia dobrego wpływu na drugiego człowieka zasługującego na miano budowania, takie jak przyjaźń, rzucanie wizji, pokazywanie wzoru, stwarzanie okazji do bycia odpowiedzialnym przez kimś, stawianie wyzwań i kierunkowanie. To pęczek pięknych narzędzi, których używania warto nauczyć się praktycznie, by stały się częścią stylu życia.

Słowa

Chodzi o źródło, jakim jest Biblia – nasze poznawanie jej i przedstawianie innym. Chociaż Biblia pozostaje absolutnym bestsellerem wszechczasów, poznawanie jej i prezentowanie innym to spora odpowiedzialność. Pomogą obiektywne zasady hermeneutyki, czyli sztuki interpretacji tekstu, a sztuka korzystania z niej, by budować innych ludzi oraz umiejętność publicznej prezentacji, to kolejna strefa wzrostu.

c. d. w przygotowaniu