Służba: Budowa Ośrodka – Dyscyplina Budżetowa

Służba: Budowa Ośrodka – Dyscyplina Budżetowa

  • Osoba: A.K. (LOG)
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Dopilnowanie, byśmy mieścili się w budżecie.
  • Zadanie 2: Sporządzanie okresowych zestawień przyszłych płatności.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: