Służba: Cykle Inwestycyjne COEK

Służba: Cykle Inwestycyjne COEK

  • Osoba: R.Ś (LOG)
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Podzielić postępy w tworzeniu ośrodka na względnie krótkie cykle inwestycyjne. Tworzenie planów i inicjowanie działań w kierunku dalszej budowy, w tym kształtowania terenu. Wynikiem będzie lista prac i wstępny harmonogram.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: