Służba: Funkcjonowanie Ośrodka – Koordynacja

Służba: Funkcjonowanie Ośrodka – Koordynacja

(w przebudowie)

 • Osoba: S.S. (DCR)
 • Cel: Skoordynować służby w zakresie funkcjonowania COEK, by był doskonale utrzymany i doskonale funkcjonował jako zaplecze duchowego pomnażania.
 • Zadanie 1: Znalezienie osób do poprowadzenia poszczególnych służb (logistyków).
 • Zadanie 2:  Przygotowanie (adaptowanie ze strony www) opisów służb, w tym podział służb na zadania i opisy zadań. Zaangażowanie wybranych osób, wręczając opisy służb.
 • Zadanie 3: Sprawdzanie zgodności wykonana z projektami. Przygotowanie i wdrażanie poprawek. Standardy: (14) prace z zachowaniem bezpieczeństwa budowli, instalacji (np. wiercenie w nieodpowiednich miejscach, uszkodzenie dachów, membran), (16) zagrożenia bezpieczeństwa (przede wszystkim dla dzieci i młodzieży) regularnie monitorowane i natychmiast usuwane, (20) przeglądy, nasadzenia i sprawy formalne załatwione, (3) żarówki wymienione na właściwe (wg. specyfikacji w opisie służby), (2) ośrodek zawsze właściwie oświetlony,  (21) wydarzenia specjalne od strony zaplecza dobrze przygotowane, (13) prace wolontariuszy dynamicznie inicjowane w stronę dokańczania ośrodka, (19) koszty zoptymalizowane, (12) kawiarenki funkcjonują według opisów funkcjonowania, z zachowaniem standardów, (15) ład i bezpieczeństwo zachowane, dzieci w centrum rodzinnym lub pod opieką,  (17) obsługa parkingu działa sprawnie, (1) ośrodek zawsze doskonale posprzątany, w tym szyby i posadzka bez plam, narożniki czyste,
 • (4) uszkodzenia estetyczne i uszkodzenia urządzeń na bieżąco usuwane, (5) obsługa lotu działa sprawnie, (6) pomieszczenia i teren doskonale odgracone, (7) krzesła, stoły i inne sprzęty zawsze ładnie ustawione we wszystkich pomieszczeniach, (8) trawa doskonale skoszona, (9) drzewa, krzewy, żywopłoty i skarpy, kostka brukowa i żwir doskonale wypielęgnowane, (10) ośrodek odśnieżony, lód na chodnikach i dojazdach zawsze posypany, (11) rynny czyste, liście sprzątnięte, (13) prace wolontariuszy dynamicznie inicjowane w stronę dokańczania ośrodka, (18) Koordynator Służb Utrzymania skutecznie wykonuje swoją funkcję: wszystkie służby utrzymania zaadoptowane i wykonywane,
 • Dane:
 • Standardy: Nie przez wydawanie poleceń (mówiłem mu, co ma zrobić), ale wyłącznie pytanie, czy ktoś byłby gotów się zaangażować oraz tłumaczenie, dlaczego warto). 
 • Szkolenie:
 • Harmonogram: Odpowiedzialność na 1 rok.
 • Odpowiedzialność przed: Grzegorz Bednarczyk
 • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.