Służba: Internet na Służbie

Służba: Internet na Służbie

  • Osoba:
  • Cel: Zapewnienie przekazu intro, wykładów i muzyki przez Internet.
  • Zadania:
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: