Służba: Klub Forum Bielsko-Biała

Służba: Klub Forum Bielsko-Biała – Adaptacja

  • Osoba:
  • Cel: Zaadaptować wizualnie kawiarenkę Forum w Bielsku na klub Forum Idei przez wykonanie charakterystycznego wystroju.
  • Zadanie 1: Wykonanie projektu charakterystycznych emblematów Forum Idei na ścianie o charakterystycznym kolorze i w sposób charakterystyczny podświetlonych jako prototyp i powtarzalny element klubów Forum Idei. Dane: Charakterystyczne emblematy to zestaw około 10 grafik, z których kilka zawiera litery nazwy Forum Idei. Standardy: Charakterystyczny kolor ściany pod grafiki musi współgrać z kolorystyką COEK.
  • Zadanie 2: Realizacja projektu charakterystycznego wystroju klubu Forum Idei na północnej ścianie Małego Audytorium. Dane: Przez umieszczenie emblematów Forum Idei na ścianie północnej i podświetlenie ich. Emblematy Forum to zbiór grafik na ścianie
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: