Służba: Koordynacja Służb Utrzymania

Służba: Koordynacja Służb Utrzymania

  • Osoba:
  • Cel: Utrzymanie ośrodka w doskonałym stanie pod względem estetycznym i technicznym dzięki „adoptowaniu” przez grupy poszczególnych miejsc, które wezmą pod opiekę.
  • Zadanie 1: Wybór służb utrzymania dla poszczególnych grup, których podejmą się na rok i stworzenie listy grup i zadań. Dane: (1) Trzeba dać zadanie, by każda grupa na swoim spotkaniu wybrała służby utrzymania, których jest gotowa podjąć się na rok. Niech każdy z uczestników wytypuje 3 służby utrzymania z listy na stronie internetowej, w których widziałby grupę, a następnie przez dyskusję wybierzcie 3 wspólne typy. Można też wskazać dowolną liczbę służb na dalszych miejscach. Wyślijcie informację o wyborze na adres… Napiszcie koniecznie, kto jest w waszej grupie. Jeżeli żadna inna grupa nie wskaże służby, którą wy wybraliście, to raczej zostaniecie do niej zaproszeni. Jeżeli ktoś jest jednocześnie liderem jednej grupy, a uczestnikiem w innej , niech wskaże swój typ w zależności od tego, z którą grupą będzie brał udział w pracach. (2) Zrób listę grup i służb. Standardy: Każda osoba w naszej wspólnocie jest zachęcana do zaangażowania się, w miarę możności, zarówno w służby utrzymania w ramach swojej grupy, jak i inne służby.
  • Zadanie 2: Przygotowanie opisów poszczególnych służb utrzymania.
  • Zadanie 3: Z liderami grup: Ustalenie osób prowadzących poszczególne służby (logistyków) i zaangażowanie ich wręczając opisy służb.
  • Zadanie 4: Sprawdzanie zgodności wykonana z opisami. Przygotowanie i wdrażanie poprawek. Standardy: Wszystkie służby utrzymania zaadoptowane i wykonywane: (1) sprzątanie wstępne wykonywane po każdym spotkaniu i wydarzeniu, (2) wykładzina, szyby i posadzka bez plam, (3) żarówki wymienione na właściwe (wg. specyfikacji w opisie służby), (4) krzesła, stoły i inne sprzęty zawsze ładnie ustawione we wszystkich pomieszczeniach, (5) pomieszczenia przygotowane do funkcji, (6) uszkodzenia estetyczne i uszkodzenia urządzeń na bieżąco usuwane, (7) obsługa lotu działa sprawnie, (8) blaty, lodówki, zmywarki umyte i posprzątane (9) pomieszczenia i teren doskonale odgracone, (10) trawa doskonale skoszona, naprawiona i odchwaszczona, (11) drzewa, krzewy, żywopłoty i skarpy, kostka brukowa i żwir doskonale wypielęgnowane, (12) ośrodek odśnieżony, lód na chodnikach i dojazdach zawsze posypany, (13) rynny czyste, liście sprzątnięte.
  • Standardy: Nie przez wydawanie poleceń (mówiłem mu, co ma zrobić), ale wyłącznie pytanie, czy ktoś byłby gotów się zaangażować oraz tłumaczenie, dlaczego warto.
  • Szkolenie:
  • Harmonogram: Rok
  • Odpowiedzialność przed: Prowadzący dziedzinę Funkcjonowanie Ośrodka.

Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.