Służba: Koordynowanie Prac Budowlanych

Służba: Koordynowanie Prac Budowlanych

 • Osoba: J.G. (LOG) i S.S. (LOG)
 • Cel: Zapewnienie zaplecza technicznego i materiałowego dla kolejnych cyklów budowy ośrodka i  koordynacja wykonania.
 • Zadanie 1: Zaopatrzenie w materiały
 • Zadanie 2: Nadzorowanie wykonawców, w tym, by nikt bez zgody nie wykonywał otworów i nie montował urządzeń, by nie uszkodzić instalacji.
 • Zadanie 3: Doglądanie odbiorów, przeglądów, napraw gwarancyjnych, spraw urzędowych związanych z budową, dokumentacji.
 • Zadanie 4: Zastępowanie koordynatora podczas jego nieobecności.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: