Służba: Kreacja Telewizyjna 1

Służba: Kreacja Telewizyjna 1

  • Osoba: B.B. (LOG)
  • Cel: Produkcja służąca komunikowaniu ewangelii i budowaniu ludzi na uczniów Chrystusa, zmierzająca do jakości telewizyjnej.
  • Zadania:
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed: R.Ś. Reżyseria Wydarzeń
  • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów cząstkowych.