Służba: MC

Służba: MC

 • Osoba: E.B (LOG)
 • Cel: Pomóc uczestnikom wydarzeń (1) w uciszeniu się, (2) by lepiej skorzystali z następnego punku programu, (3) w orientacji w nadchodzących wydarzeniach.
 • Zadanie 1: Grafik.
 • Zadanie 2: MC
 • Dane: Witamy na czym?

Witam na wydarzeniu Wspólnoty Trinum. To nazwa naszej wspólnoty, która podkreśla trzy wątki życia chrześcijanina, jakimi są wspólnota, mała grupa oraz osobiste pomnażanie uczniów Chrystusa zgodnie z Jego posłannictwem: „Idąc czyńcie uczniów” . A więc trzy wymiary: wspólnota, mała grupa, pojedynczy człowiek.  

(Dodatkowe myśli) I tych wszystkich trzech wątków będziemy mogli dzisiaj, mam nadzieję, mocno doświadczyć. Teraz, gdy jesteśmy tu razem na prezentacji, i później, w mniejszych kręgach oraz w osobistych rozmowach

Trinum podkreśla też nasze pragnienie jedności w rozproszeniu w trzech ośrodkach – Bielsku, śląskiej aglomeracji i Krakowie. 

 Przed nami prezentacja tematu, jakim jest… 

 • Po wykładzie: Spotkania w mniejszych kręgach.
 • Standardy: Nie puszczamy żadnych informacji przez kogoś innego niż MC, chyba że w wyjątkowych sytuacjach za zgodą IMG, np. zaproszenie na ślub.
 • Szkolenie: Konieczne jest podstawowe szkolenie, jak się przygotowywać, jak wyglądać i w kanonach zachowania na scenie.
 • Harmonogram: Służba na rok.
 • Odpowiedzialność przed: E.B. (IMG)
 • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.