Służba: Muzyka

Służba: Muzyka

 • Osoba:
 • Cel: Poprowadzenie wspólnoty w wyrażaniu wiary przez piosenki.
 • Zadanie 1: Prowadzenie zespołu.
 • Zadanie 2: Muzykowanie w zespole.
 • Zadanie 3: Pomnożenie muzyków, by starczyło na trzy lokalizacje: Bielsko, Katowice, Kraków.
 • Dane:
 • Standardy: Piosenki możliwe do śpiewania (nie wykluczając wirtuozerskich przerywników), very contemporary! 
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: