Służba: Optymalizacja Kosztów Utrzymania Ośrodka

Służba: Optymalizacja Kosztów Utrzymania Ośrodka

 • Osoba:
 • Cel: Osiągnięcie maksymalnych oszczędności w zakresie kosztów energii, wody itp., bez uszczerbku na jakości i ciągłości.
 • Zadanie 1: Optymalne ustawienie urządzeń.
 • Zadanie 2: Prowadzenie obserwacji (zapisków) zużycia energii i wody. Formułowanie wniosków do Zespołu Przywódczego odnośnie zmian w celu obniżenia kosztów.
 • Zadanie 3: Dostosowanie umów z dostawcami mediów i usług, by były jak najtańsze, bez uszczerbku na jakości i ciągłości dostaw.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: