Służba: Platforma Marzeń

Służba: Platforma Marzeń

  • Osoba: G.B. (IMG)
  • Cel: 
  • Zadanie 1:Zdobywanie umiejętności tworzenia artykułów na Platformę Marzeń oraz Artykułów Forum.
  • Zadanie 2: Przekazywanie umiejętności tworzenia artykułów.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: