Służba: Pozytywny Hyde Park

Służba: Pozytywny Hyde Park

 • Osoba:
 • Cel: Zainspirowanie szerokiego grona wspólnotowiczów i innych do materialnego oddania na rzecz tworzenia niezwykłego COEK, na chwałę Bogu.
 • Zadanie 1: Ogłoszenie i poprowadzenie konkursu na wyrażenie następującej idei:

Swoje materialne oddanie na rzecz tworzenia COEK można komponować wybierając z 6-ciu składników:

 1. Przekonanie (Co zrobisz z radością? Radosnego dawcę kocha Bóg).
 2. Poświęcenie (Kobieta i flakon olejku, Macedończycy).
 3. Odniesienie (Punkt odniesienia 01+).
 4. Przedsiębiorczość (Pomnażanie pieniędzy, by więcej ofiarować).
 5. Pożyczanie (Boży bankier, pożyczanie bez procentu).
 6. W naturze (Ofiarowanie materiałów, przedmiotów, siły, talentów, czasu).

Witamy w Pozytywnym Hyde Parku. Wyraź ideę w dowolny sposób, byle pozytywnie. Istnieje nieskończona ilość sposobów.

 • Zadanie 2: Udział w konkursach.
 • Dane: Służba polega na tym, że zostaną rzucone pewne idee, a inni je podchwycą i w dowolny sposób coś z nimi robią, jakoś je wyrażą, byle pozytywnie. Negatywnym rzeczom nie trzeba budować mównic, natomiast pozytywne… to inna historia.
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: