Służba: Promocja Forum Idei

Służba: Promocja Forum Idei

  • Osoba: M.M. (LOG)
  • Cel: Uczynienie emblematu Forum Idei powszechnie znanym, maksymalnie, jak to jest możliwe, przez umieszczanie go na optymalnie wielu nośnikach.
  • Zadania:
  • Dane: Akcent na trójkąt BSK.
  • Standardy: Materiały i nadruki dobrej jakości m. in. co do kolorów (bez zniekształceń). Nadruki próbne.
  • Szkolenie:
  • Harmonogram: Odpowiedzialność na rok.
  • Odpowiedzialność przed: R.S. (DCR). doradztwo D.B. (IMG), G.B. (IMG).
  • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.