Służba: Reżyseria Wydarzeń

Służba: Reżyseria Wydarzeń

 • Osoba: RŚ (LOG)
 • Służba: Reżyseria Wydarzeń.
 • Misja COEK: COEK stwarza wolontariuszom z szerokiego kręgu Forum Idei sposobność kreowania dla chwały Boga możliwie szerokiego wachlarza dzieł na potrzeby spotkań i wydarzeń wspólnotowych i wypełniania przestrzeni COEK najlepszymi rezultatami ich twórczości, zapraszając do poszczególnych ról, służb i zadań w zakresie możliwym dla wolontariuszy, chroniąc zachowywanie priorytetów i najważniejszą rzecz, jaką się zajmujemy – budowanie ludzi na uczniów Chrystusa.
 • Cel tej służby: Wspieranie kreatywnych rozwiązań w zakresie poszczególnych dyscyplin składających się na artystyczny, estetyczny, techniczny i kulturowy wymiar wydarzeń w COEK Park Auditorium w niedzielne popołudnia i łączenie ich w harmonijną całość.
 • Zadanie 1:  Koordynacja współpracy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w procesie realizacji wydarzenia w kierunku najwyższej jakości. Wspieranie kreatywnych strategii poszczególnych zespołów i pomoc w dostosowaniu się innych zespołów: (1) Nagłośnienie. (2) Światła sceniczne. (3) Światła audytorium. (4) Gongi i anonse. (5) Transmisja telewizyjna. (6) Kamery – zasady używania. (7) Streaming. (8) Nagrania multimedialne. (9) MC. (10) Muzyka – Wokal i Instrumenty. (11) Muzyka i Video odtwarzane. (12) Ekran – Tło i Teksty. (13) Wystrój Sceny i Tła. (14) Stroje i Kostiumy.
 • Zadanie 2: Troska o jakość w powyższych dyscyplinach tam, gdzie zachodzi potrzeba.
 • Zadanie 3: Koordynacja technicznego wyposażania i utrzymania sprzętu(a) Wspieranie zaangażowania innych. Inicjowanie działań tam, gdzie ich brakuje. (b) Inicjowanie i nadzorowanie współpracy ze specjalistami zewnętrznymi. (c) Inicjowanie konsultacji w zakresie estetyki. (d) Nadzorowanie wykonania instalacji i wyposażenia. (e) Nadzorowanie kwestii bezpieczeństwa wykonywanych instalacji. (f) Pilotowanie rozwiązań finansowych. Zakres: (1) Adaptacja akustyczna audytorium. (2) Nagłośnienie. (3) Światła sceniczne. (4) Światła audytorium (jeszcze nie wszystkie funkcje są wykonane: ściemnianie, niektóre elementy stałego oświetlenia. (5) Gongi. (6) Wyposażenie do transmisji telewizyjnej. (7) Instrumenty i ich akcesoria.
 • Zadanie 4: Kulturowe dostosowanie kreowania, zgodnie z zasadami przyjętymi we wspólnocie i innymi: (a) Język dostosowany do języka społeczeństwa. Naszym ciągłym wysiłkiem jest dopasowanie słownictwa używanego w naszej wspólnocie do języka, który jest naturalny w społeczeństwie. Naszym staraniem jest takie dostosowanie refrenów, które śpiewamy, aby nie zawierały religijnego żargonu lub słów obcych przeciętnemu człowiekowi w społeczeństwie. (b) Kulturowy styl. Styl, w którym prowadzimy wszystko, to styl współczesny, nastawiony przede wszystkim na przedział wieku 25-35 lat, akceptowany również przez ludzi wykształconych. Jeżeli zaistnieje potrzeba przygotowania wydarzeń, których styl odpowiada innym grupom wiekowym i kulturowym (nastolatki, dzieci, seniorzy itp.), ta potrzeba powinna być zaspokajana w formie specjalnych wydarzeń (np. klub seniorów, klub nastolatków, wspólnotka dla dzieci). To oznacza również ciągłe myślenie, co jest naturalnym w społeczeństwie stylem dla ludzi w wieku 25-35 lat. (c) Inne ustalenia: Zgodnie z trendami m.in. we wspólnotach typu „community chuch” w świecie zachodnim, wybieramy styl dla wydarzeń w niedzielne popołudnia: casual, czyli nieformalny.
 • Zadanie 5: Ład i porządek w obrębie sceny, mostu mikserskiego i zaplecza za sceną.
 • Dane: Reżyser Wydarzenia współpracuje z liderami zespołów odpowiedzialnych za poszczególne aspekty. Liderzy tych zespołów będą przed nim osobiście odpowiedzialni, konsultując z nim swoje projekty.
 • Standardy: (1)Ze względu na dużą różnorodność, stylem działania ma być nie grupowa narada, lecz konsultacje z poszczególnymi liderami zespołów. (2) Celem jest ułatwianie pracy poszczególnym zespołom i ich prowadzącym, zwłaszcza dlatego, że są to wolontariusze niosący wiele innych odpowiedzialności. Zasadą powinno być maksymalne oszczędzanie ich czasu i uwagi, ograniczanie komunikacji do minimum. (3) Dobrze, jeżeli działania prowadzącego tą służbę będą zdejmować ciężary z wolontariuszy, a nie dokładać je. Jeżeli potrzebne jest znalezienie jakiegoś rozwiązania, stylem powinno być raczej branie na siebie opracowania rozwiązania, a nie zlecanie go tym, których dotyczą. Wprowadzanie rozwiązań powinno być jak najmniej obciążające. (4) Prowadzący tą służbę nie stymuluje twórców poszczególnych dziedzin do tworzenia, bo to oni są głównymi twórcami. Nie zabiera im też prawa do tworzenia, tworząc za nich. Zamiast tego służy im, pomagając spiąć wizje artystyczne i techniczne z poszczególnych dziedzin. (5) Wspiera myślenie poza schematami, gdy mogą okazać się cenne.  (6) Ideałem będzie doprowadzenie do sytuacji, gdy nie będzie trzeba ingerować i sprawy będą same dobrze szły.
 • Harmonogram: Służba działa do letniego obozu 2020.
 • Odpowiedzialność przed: (1) Osoba odpowiedzialna za dziedzinę Wspomaganie Pomnażania: DB (IMG) (2)Twój prowadzący GB (IMG).
 • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów cząstkowych.