Służba: Służba Ochrony

Służba: Służba Ochrony

  • Osoba:
  • Cel:
  • Zadanie 1: Koordynacja dozorowania obiektu w nocy. Znajdowanie osób na dyżury, prowadzenie grafiku, instrukcja dyżuru, w tym instrukcja bezpieczeństwa,
  • Zadanie 2: Dyżur w nocy. Trzeba zapoznać się z instrukcją dyżuru, w tym z instrukcją bezpieczeństwa.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: