Służba: Techniczne Środowisko Spotkań

Służba: Techniczne Środowisko Spotkań

  • Osoba:
  • Cel: Zapewnienie oświetlenia, temperatury, wentylacji podczas wydarzeń w ośrodku.
  • Zadanie 1: Ustawianie podstawowego oświetlenia podczas poszczególnych części wydarzeń według projektu przygotowanego lub zatwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za estetykę (G.B.) lub według projektów osób odpowiedzialnych za wydarzenia specjalne.
  • Zadanie 2: Ustawianie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji podczas wydarzeń, z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: