Służba: Tworzenie COEK – Reportaże i Informacje

Służba: Tworzenie COEK – Reportaże i Informacje

 • Osoba: G.B. (IMG)
 • Cel: Motywowanie do zaangażowania w ofiarowanie na rzecz tworzenia ośrodka, docierające do krańców wspólnoty i jak najszerzej poza nią.
 • Zadanie 1: Redagowanie reportaży.
 • Zadanie 2: Zdjęcia. Zaopatrywanie osób zajmujących się przygotowywaniem reportaży w zdjęcia z powstawania ośrodka i z różnych wydarzeń wspólnotowych.
 • Zadanie 3: Prowadzenie listy adresatów i wysyłanie reportaży.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: