Służba: Tworzenie Ośrodka – Koordynacja

Służba: Tworzenie Ośrodka – Koordynacja

 • Osoba: R.Ś. (DCR)
 • Cel: Skoordynować służby w zakresie budowy COEK, by został dokończony i byśmy wywiązali się z pożyczek.
 • Zadanie 1: Znalezienie osób do poprowadzenia poszczególnych służb (logistyków).
 • Zadanie 2:  Przygotowanie (adaptowanie ze strony www) opisów służb, w tym podział służb na zadania i opisy zadań. Zaangażowanie wybranych osób, wręczając opisy służb.
 • Zadanie 3:Sprawdzanie zgodności wykonana z projektami. Przygotowanie i wdrażanie poprawek. Standardy: (1) inicjowane są kolejne cykle inwestycyjne, projektowanie, kosztorysy, umowy, (2) dobre koordynowanie prac, dopilnowanie szczegółów wykonania i harmonogramów, (3) reportaże i informacje dla wspólnoty i poza, oddolne inicjatywy wsparcia, (4) podziękowania dla wspierających z zewnątrz, (5) nowe miejsca na obóz i kolejny jeszcze lepszy obóz.
 • Dane:
 • Standardy: Nie przez wydawanie poleceń (mówiłem mu, co ma zrobić), ale wyłącznie pytanie, czy ktoś byłby gotów się zaangażować oraz tłumaczenie, dlaczego warto).
 • Szkolenie:
 • Harmonogram: Odpowiedzialność na 1 rok.
 • Odpowiedzialność przed: Grzegorz Bednarczyk (IMG).
 • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.