Służba: Zarządzanie Wydarzeniami

Służba: Zarządzanie Wydarzeniami

 • Osoba: S.S. (LOG)
 • Cel: Optymalne skoordynowanie wydarzeń w ośrodku i pomoc w korzystaniu z wyposażenia w sposób zabezpieczający przed zniszczeniami – przez informowanie o zasadach korzystania i zobowiązywanie do ich przestrzegania.
 • Zadanie 1: Koordynacja wydarzeń na terenie ośrodka z zachowaniem zasad, jakie wydarzenia mogą odbywać się na ośrodku i z zachowaniem pierwszeństwa dla wydarzeń priorytetowych. Prowadzenie grafików korzystania z miejsc i pomieszczeń.
 • Zadanie 2: Przekazywanie informacji o Zasadach Porządkowych COEK obowiązujących podczas korzystania z ośrodka (w przygotowaniu). Przygotowanie prezentacji zasad w ciekawej i twórczej formie. Zobowiązywanie osób odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia do wskazania uczestnikom na te zasady i wezwania do ich przestrzegania.
 • Zadanie 3: Opracowywanie i przekazywanie informacji o możliwościach, jakie daje ośrodek co do wyposażenia – sprzęt audio-wizualny, multimedialny, stoły, krzesła, naczynia, sprzęt AGD, oświetlenie, wentylacja itp. – oraz o zasadach korzystania z wyposażenia.
 • Zadanie 4: Opieka nad gośćmi spoza Bielska, którzy chcą odwiedzić nasz ośrodek.
 • Zadanie 5: Udostępnianie ośrodka. Zapewnianie otwarcia ośrodka i zamknięcia. Udostępnianie kluczy. Udostępnianie kodów bezpieczeństwa.
 • Zadanie 6: Zapewnianie oświetlenia: nocnego oświetlenia bezpieczeństwa, oświetlenia dekoracyjnego stand-by.
 • Zadanie 7: Sterowanie wentylacją i ogrzewaniem podtrzymującym, przewietrzanie itp.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: