Służby Utrzymania: Odgracanie Indoor

Służby Utrzymania: Odgracanie Indoor

  • Osoba prowadząca, grupa:
  • Cel:
  • Zadanie 1Usuwanie rzeczy zbędnych, które niepotrzebnie zajmują miejsce na ośrodku. Trzeba skonsultować z osobami odpowiedzialnymi za służbę, której przedmioty dotyczą.
  • Zadanie 2: Przenoszenie rzeczy na ich właściwe miejsce. To są rzeczy użyteczne dla ośrodka, ale nie na swoim miejscu. Trzeba skonsultować z osobami odpowiedzialnymi za służbę, której przedmioty dotyczą. W każdym pomieszczeniu, za wyjątkiem magazynowych, powinna znajdować się minimalna ilość rzeczy, tylko potrzebnych w tym miejscu. Dotyczy to przede wszystkim scen i jej otoczenia w Audytoriach.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: