Służby Utrzymania: Odśnieżanie, Rynny, Liście, Polowanie na Śmieci

Służby Utrzymania: Odśnieżanie, Rynny, Liście, Polowanie na Śmieci

 • Osoba prowadząca, grupa:
 • Cel:
 • Zadanie 1: Czyszczenie rynien z liści, sprawdzanie, czy jest potrzeba. Ostrożnie, by nie zniszczyć dachu, jeżeli trzeba wejść na dach, to w miękkim, czystym obuwiu. 
 • Zadanie 2: Odśnieżanie. Dążymy do tego, by główny parking był zawsze dostępny.
 • Zadanie 3: Odśnieżanie dachów pod ścisłym nadzorem, by uniknąć uszkodzeń.
 • Zadanie 4: W razie oblodzenia posypywanie bardzo drobnym żwirem dróg dojazdowych i ścieżek dla pieszych. Utrzymywanie pojemnika na żwir do posypywania w stanie gotowości.
 • Zadanie 5: Sprzątanie liści.
 • Zadanie 6: Przeglądanie terenu i usuwanie śmieci, raz w tygodniu.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: