Służby Utrzymania: Skarpy, Krzewy, Żywopłoty, Kwiaty

Służby Utrzymania: Skarpy, Krzewy, Żywopłoty, Kwiaty

 • Osoba prowadząca, grupa:
 • Cel: Wypielęgnowany park porażający pięknem.
 • Zadanie 1: Sadzenie i pielęgnacja krzewów, kwiatów i ozdobnych traw według otrzymanego projektu zieleni.
 • Zadanie 2: Przycinanie żywopłotów 3 (?) razy w roku.
 • Zadanie 3: Czyszczenie płotów z chwastów.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed: Koordynator Służb Utrzymania
 • Kompetencje: Działaj. W przypadku innowacji projektu zieleni: Działaj po zatwierdzeniu waszych projektów.