Służby Utrzymania: Trawniki

Służby Utrzymania: Trawniki

  • Osoba prowadząca, grupa:
  • Cel: Zielony dywan o każdej porze, porażający pięknem.
  • Zadanie 1: Koszenie trawników. Dane: Zadanie może wziąć więcej niż jedna grupa w ten sposób, że dzielony jest teren ośrodka, np na Trawniki Wschodnie i Trawniki Zachodnie. Standardy: w szczytowych okresach wzrostu co 5-7 dni. Cięcie na wysokości ok 4-5 cm, w okresach suszy więcej.  Niezostawianie skoszonej trawy. Wysypywanie tylko w miejscu, które zostało na to wydzielone. Używanie kosy żyłkowej tylko pod nieobecność innych osób w pobliżu, zwłaszcza dzieci. 
  • Zadanie 2: Utrzymanie trawników bez ubytków i chwastów. Dane: Dosiewanie trawy w miejscach ubytków. W razie potrzeby dosypywanie dobrej ziemi. Stosowanie środków do usuwania chwastów z trawnika.
  • Szkolenie:
  • Harmonogram: Odpowiedzialność na rok.
  • Odpowiedzialność przed: Koordynator Służb Utrzymania.
  • Kompetencje: Działaj.