Służby Utrzymania: Wykładziny bez Plam

Służby Utrzymania: Wykładziny bez Plam

  • Osoba prowadząca, grupa:
  • Cel:
  • Zadanie 1: Bieżące usuwanie plam z wykładzin. 
  • Zadanie 2: Okresowe czyszczenie wykładzin.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: