Szukajcie a Znajdziecie 2

Forum Idei Szukajcie a znajdziecie 2

 • Powiedzenie „szukajcie a znajdziecie” wzięło się od słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Św. Łukasza:

9 …szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam… 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? (…) 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Ewangelia Łukasza 11)

 • Przypomnijmy z poprzedniego spotkania: czego warto szukać i w jaki sposób? 
 • Jakie nastawienie potrzebne jest z naszej strony, by znaleźć to, co najlepsze? W. 9-10 

2 …Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty 3 chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 4 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę… 5 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (Ewangelia Łukasza 19)

 • Jak wyraziło się to, że ten człowiek szukał Boga i jak Jezus na to odpowiedział? 
 • Po co były mu potrzebne słowa Jezusa, skoro był bogaty i mógł sobie wszystko kupić? 
 • Popatrzmy na drugi przykład człowieka, którzy szukał Boga. Przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich 8.

27 …Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, 28 wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa…  30 …Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. 31 A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie wyjaśni?… 35 A Filip… opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. (Dzieje Apostolskie 8)

 • Jak urzędnik szukał Boga i jak Bóg odpowiedział na jego poszukiwania? 
 • Po co były mu potrzebne słowa Boga, skoro miał bardzo ciekawe życie? 
 • Co nas czeka, gdy postawimy szukanie Boga na pierwszym miejscu? 

9 …to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. 10 Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha… (1 List do Koryntan 2)

 • Jak będzie wyglądał styl życia nastawiony na szukanie Boga?
 • Co jest tutaj szczególną wartością? Co mamy wspólnego?