Media

Muzyka i Prezentacja On-Line

W niedzielę Muzyczne Klimaty Nieba o godz. 17:00 i Prezentacja Trinum (wykład) o 17:30.

Muzyczne Klimaty Nieba i Wykład On-Line

Wykłady – Archiwum

16 stycznia 2022, 17:30: List do Rzymian. Drogowskazy Życia 5

Może nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy robimy nawykowo, z tradycji, kultury. Również w dziedzinie wiary. Poszukiwanie istoty czynności i symboli może okazać się ważną podróżą. Dlaczego przychodzimy na spotkanie wspólnotowe. Dlaczego mała grupa? Dlaczego się modlimy? Dlaczego potrzebny jest post? I tak dalej i dalej. Podróż do istoty.

26 grudnia 2021, 17:30: List do Rzymian. Drogowskazy Życia  4

Syn Boży zostawił niebieskie komnaty i przyszedł do nas, siedzących w ciemności, by uratować nas, nieszczęsne Adama plemię.

Uczynił to, ukazując zupełnie nowe standardy szczęścia. To dzięki nim możemy już dzisiaj, tu i teraz, być szczęśliwi. Ścieżka zilustrowana kilkoma zdaniami z Listu do Rzymian 1.

Wcześniejsze Prezentacje

Kręgi Trinum

Potem forum w mniejszych kręgach, inspirujące cytaty, które znajdziesz na  Kręgi Trinum••••i

Jeżeli prowadzisz jeden z kręgów Forum, uczyń punktem wyjścia pragnienia i marzenia uczestników, by uczynić coś znaczącego, zgodnie z powołaniem. Pomogą w tym pytania ze ścieżki forum:

Co ci się marzy?  •  Co byś robił, gdybyś nie robił tego, co robisz?  •  Czy w tym, co robisz, jest poczucie misji?  •  Każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza?

Kręgi Trinum••••i

Przystanek COEK

Wsiądź, by udać się myślami w parę ciekawych miejsc…

Przystanek COEK

Happeningi

Czasami słowa trzeba zilustrować, by dotarły. Istnieje nieskończona liczba twórczych sposobów.

Happeningi