Wdowi Grosz 2

Forum Idei Wdowi grosz 2

  • Podczas poprzedniego spotkania patrzyliśmy na ubogą wdowę, która wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swe utrzymanie:

42 Przyszła… uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 43 Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: …Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 44 Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. (Ewangelia Marka 12)

  • Przypomnijmy, dlaczego ta kobieta zrobiła to, co zrobiła?

2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. (Psalm 46) 5 Szczęśliwy człowiek, który złożył swą nadzieję w Panu… (Psalm 40) 5 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu: On sam będzie działał. (Psalm 37)

  • Czego możemy spodziewać się, gdy zaufamy obietnicom Boga?
  • Studium przypadku 1. Co Abraham „wrzucił do skarbony” i z jakim skutkiem?

1 Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię…  Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. 4 Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał… Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. (Księga Rodzaju 12)

  • Studium przypadku 2. Co uczniowie „wrzucili do skarbony” i z jakim skutkiem?

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymona, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (Ewangelia Marka 1)

  • Czy jest tu coś dla mnie wartością?
  • Co można „wrzucić do skarbony” patrząc na Fundamentalny Plan?