Twórz COEK

Ośrodek – narzędzie powołania

Tworzymy Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury, a w zamiarze inne Ośrodki i Kluby, jako narzędzie realizacji życiowego powołania, jakie Bóg ma dla każdego z nas, by marzenia miały szansę stać się rzeczywistością.

Aktualne Wyzwania

Ostatnie Działania

Co udało się stworzyć?

Służby

Staramy się, by to miejsce było jak najlepsze, co przekłada się na dziesiątki służb tworzenia i funkcjonowania Ośrodka, w które można się zaangażować, lub nawet je poprowadzić. Możesz je poznać, patrząc na…

Role

Prompter Służb

Zespół Zarządzania Jakością

0,1+

Ponieważ Ośrodek, i to, co się w nim dzieje, odgrywa tak wielką rolę w życiu każdego z nas, wielu chrześcijan decyduje się na zaangażowanie tu ponad dziesiątej części swoich środków, by sprawy toczyły się dynamicznie. 

A Bóg ze swej strony złożył niezwykłą obietnicę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy, On obdarzy nas niezwykłą pomyślnością:

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze” (Księga Malachiasza 3).

Następstwem jest oczywiście wiele osobistych historii, jak Bóg realizuje tą obietnicę i obdarza pomyślnością.