Liderowanie

Projekt Barnaba Liderowanie

Chcąc, by coś powstało, trzeba chwycić za ster, pokierować, choćby samym sobą.

Projekt Barnaba Liderowanie tworzy wzorce działania do zastosowania wszędzie tam, gdzie jest pragnienie, by coś zrobić – przede wszystkim siłami wolontariuszy – by zmienić świat.

Projekt Barnaba Liderowanie jest pomysłem na ogarnięcie entuzjazmu i inicjatywy, które rodzą się m. in. w chrześcijańskich wspólnotach, by możliwie ani odrobina tego entuzjazmu się nie marnowała. Projekt Barnaba Liderowanie aspiruje do bycia projektem Wspólnoty Trinum w dziedzinie doskonalenia przywództwa i twórczego działania.

Wzorce

Wśród wzorców znajdziemy role, jakie można podjąć, by marzenia stały się rzeczywistością, propozycję ścieżki wzrostu w zdobywaniu doświadczeń w liderowaniu, złożonej z różnych dzieł do podjęcia, na przykładzie COEK, szablony opisów ról zastosowanych do różnych służb i projektów, również na przykładzie COEK.

Role

Imaginer, Odkrywca, 5Stars, Logistyk, Lokomotywa, Diament, Responder… tak zostały nazwane w COEK role, jakie trzeba podjąć, by marzenia stały się rzeczywistością. Od idei, szkicu, odkrycia talentów, po mistrzowskie wykonanie:

 • Imaginer (IMG) – uchwyci wizje i marzenia wielu w przekazywalnej formie.
 • Odkrywca (DCR) – odkryje talenty i uruchomi je, czuwając nad całością.
 • 5Stars (5ST) – pomaga daną dziedzinę COEK „zapiąć na ostatni guzik”.
 • Logistyk (LOG) – stworzy zespoły i dopilnuje, by doszły do celu.
 • Lokomotywa (LMW) – rozdzieli zadania i poprowadzi zespół do celu.
 • Diament (DMT) – skupi się na mistrzowskim wykonaniu zadania.
 • Responder (RSP) – zareaguje na potrzeby przez materialne ofiarowanie.

7 ról – opis

Ścieżka Wzrostu – Dzieła

Zaangażowanie na ścieżce wzrostu polega na zdobywaniu doświadczeń w podejmowaniu poszczególnych RÓL przy wykonywaniu różnych DZIEŁ. Ścieżka biegnie przez 9 obszarów:

 • Spontaniczne zaangażowanie (1)
 • Oddanie materialne (2)
 • Służby zaplecza (3)
 • Służby opiekuńcze i Projekty Autonomiczne (4)
 • Komunikowanie (5)
 • Budowanie uczniów (6)
 • Prowadzenie dużych grup (7)
 • Zaszczepianie w innym mieście (8)
 • Prowadzenie wspólnoty (9)

Ścieżka Wzrostu – Dzieła

Szablony

W trosce o jakość – współpraca między DCR i 5ST

Cdn.