Role i Opisy

Role

Imaginer, Odkrywca, 5Stars, Logistyk, Lokomotywa, Diament, Responder… tak zostały nazwane w COEK role, jakie trzeba podjąć, by marzenia stały się rzeczywistością. Od idei, szkicu, odkrycia talentów, po mistrzowskie wykonanie:

Imaginer (IMG) – uchwyci wizje i marzenia wielu w przekazywalnej formie.

 • Ujmuje obraz w formie celów i szkiców.
 • Ujmuje obraz w formie diagramu służb – dziedziny i służby.
 • Ujmuje obraz w formie opisów dziedzin dla odkrywców.
 • Przekazuje idee odkrywcom i uruchamia ich.

Odkrywca (DCR) – odkryje talenty i uruchomi je, czuwając nad całością.

 • Znajduje i inspiruje ludzi do zaangażowania w służby należące do tej dziedziny.
 • Przygotowuje opisy służb. Dzieli służby na zadania i opisuje je.
 • Znajduje logistyków i angażuje ich.
 • Sprawdza zgodność wykonania z projektami. Proponuje poprawki.
 • Dopilnowuje, by sprawy szły do przodu.

5Stars (5ST) – pomaga daną dziedzinę COEK „zapiąć na ostatni guzik”.

 • Monitoruje całość danej szerokiej dziedziny COEK, złożonej z wielu służb.
 • Prowadzi listę spraw.
 • Upewnia się, że każda ze służb składających się na daną dziedzinę, radzi sobie z zadaniami. W razie potrzeby pomaga wprowadzać korekty.
 • Dopilnowuje, by nic nie zostało zaniedbane.

Logistyk (LOG) – stworzy zespoły i dopilnuje, by doszły do celu.

 • Prowadzi daną służbę w ramach dziedziny.
 • Przygotowuje opisy zadań dla zespołów.
 • Tworzy zespoły do poszczególnych prac i wybiera dla nich lokomotywy.
 • Pilnuje zgodności wykonania z projektami.
 • Pilnuje, by zespoły doszły do celu.

Lokomotywa (LMW) – rozdzieli zadania i poprowadzi zespół do celu.

 • Rozdzieli czynności między diamenty.
 • Inicjuje działania do celu.

Diament (DMT) – skupi się na mistrzowskim wykonaniu zadania.

 • Podejmie działania zgodnie ze swoimi niepowtarzalnymi talentami i darami lub szerzej, niż uzdolnienia, gdy trzeba.

Responder – zareaguje na potrzeby przez materialne ofiarowanie.

 • Wnosi swoje środki materialne.

Opisy

Wszystkie służby, w tym składające się na nie zadania, powinny zostać opisane. Poniżej uniwersalny wzór opisu służby.

 • Służba/Zadanie (nazwa ujmująca istotę):
 • Osoba (osoba otrzymująca służbę/zadanie):
 • Cel (po czym poznać, że zadanie zostało wykonane):
 • Zadania (propozycje zadań, na które służba się przekłada):
 • Dane (inne pomocne informacje):
 • Standardy (jakość i forma, których koniecznie trzeba przestrzegać):
 • Szkolenie (jeżeli jest potrzebne):
 • Harmonogram (przebieg służby lub zadania w czasie):
 • Odpowiedzialność przed (osoba, przed którą jest odpowiedzialny):
 • Kompetencje (np. „działaj” lub „działaj po zatwierdzeniu twoich projektów”):

Niektóre zadania będą wymagały opisu według powyższego wzoru.

Uniwersalny model działania odkrywcy / logistyka / lokomotywy

1. Znajdź osoby do poprowadzenia służb/zadań.

 • Odkrywcy szukają logistyków, którzy poprowadzą daną służbę.
 • Logistycy szukają Lokomotyw, czyli tych, którzy poprowadzą poszczególne zadania w ramach danej służby.
 • Lokomotywy szukają diamentów, czyli osób do pomocy przy zadaniach, najpierw wśród osób ze swojej grupy, a potem wśród wszystkich.
 • Zasada: Jeżeli ktoś chce zaprosić do współdziałania kogoś z innej grupy/kręgu i to współdziałanie wybiega poza trwające aktualnie wydarzenie, a więc wymaga specjalnego umówienia się lub dłuższej współpracy, potrzebuje uzyskać akceptację lidera grupy/kręgu który się o daną osobę troszczy.

2. Przygotuj opis służby/zadania.

 • Zaczerpnij go z mapy Służb COEK (jeżeli tam jest), ale potrzebujesz uzupełnić go.
 • Uniwersalny wzór opisu służby lub zadania powyżej.

3. Zaproś do służby/zadania.

 • Wyjaśnij, na czym służba/zadanie polega. Posłuż się opisem służby/zadania i przekaż go.

4. Doglądaj, czy zadania są odpowiednio wykonywane i w razie potrzeby pomóż.

 • Motywuj, wskazując na cel.