Wiara Przenosi Góry 1

Forum Idei Wiara przenosi góry 1

 • Powiedzenie „wiara przenosi góry” wzięło się od słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Św. Marka:

22 Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. (Ewangelia Marka 11)

 • Dlaczego ktoś miałby chcieć, by góra znalazła się w morzu?
 • Czy są przeszkody, które chciałbyś widzieć usunięte?
 • Jak góra może znaleźć się w morzu (przeszkody usunięte)? W. 22 i 24
 • Jaka wiara jest potrzebna? W. 23

12 Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, (Jezus) odczuł głód. 13 A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. 14 Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!… 20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. (Ewangelia Marka 11)

 • Zróbmy kilka obserwacji. Co Jezus robił pod drzewem figowym? W. 12-13
 • Dlaczego nie znalazł na drzewie owoców? W. 13
 • Jakie były możliwości drzewa, by spełnić oczekiwania Jezusa?
 • Co byłoby potrzebne, by w tym czasie pojawiły się figi?
 • Jakie są nasze możliwości, by spełnić wymagania, by Bóg usunął przeszkody?
 • Jak rozwiązać problem? Skąd się bierze w nas wiara?

8 Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (List do Efezjan 2)

 • Co więc kryje się za słowami „wiara przenosi góry”?
 • Co jest największym przejawem wiary, o którym mówi Fundamentalny Plan?
 • Co jest tutaj szczególna wartością?
 • Co mamy wspólnego?