Platforma Marzeń

Platforma Marzeń

Platforma Marzeń nawiązuje do głębokiego pragnienia, które jest w każdym z nas, by uczynić coś znaczącego.

Współczesny człowiek to kryzys nadziei – depresja staje się epidemią. Platforma, dostarczając pozytywnych przykładów, ma pomóc wydobyć własne marzenia.

Platforma Marzeń do mozaika osobistych nadziei i wizji. Ty też namaluj swój upragniony obraz.

Więc wielkie pytanie: Co ci się marzy? Każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza? Co chciałbyś zmienić? Co chciałbyś stworzyć?

Dołóż do mozaiki swój upragniony obraz przyszłości, na wzór zamieszczonych poniżej, według Jak przygotować artykuł na Platformę Marzeń?

Platforma Marzeń – Mozaika

Grzegorz Bednarczyk – Bielsko-Biała

Moim ulubionym zajęciem jest usiąść gdzieś w publicznym miejscu z kubkiem kawy i porozmawiać. Jako alternatywa dla rzeczywistości wirtualnej i samotności. Ale wtedy głównym problemem jest, o czym rozmawiać.

Moim marzeniem jest stworzyć sieć klubów-kafeterii jako kawałków przestrzeni publicznej, w których rozmawiałoby się o marzeniach, jak byśmy chcieli zmienić świat i jak Opatrzność jest gotowa angażować się w nasze życie, by marzenia się spełniły.

Były czasy i miejsca w historii, gdzie od profesorów na uniwersytetach, po przekupki na straganach, rozmawiało się o wpływie Opatrzności na nasze życie. Chciałbym przyczynić się do stworzenia takiej mocnej alternatywy dzisiaj.

Będziemy więc gwarzyli o marzeniach, ale na marzeniach nie może się skończyć, bo z kolei, nic mnie tak nie porusza, jak rozczarowanie ludzi. Potrzebne jest budowanie drugiego człowieka, jak Jezus z Nazaretu budował swoich uczniów, a potem powiedział: „Idąc, czyńcie uczniami ludzi ze wszystkich narodów”.

Dlatego moim marzeniem jest stworzenie też cyklu seminariów obejmujących wszystkie zagadnienia potrzebne komuś, kto jest liderem chrześcijańskiej wspólnoty, lub grupy, w ramach szeroko pojętego budowania drugiego człowieka, z elementami pomnażania (jedni pomagają drugim, którzy pomagają następnym itd.). Chciałbym w ten sposób przekazać dalej doświadczenia zebrane podczas kilkudziesięciu lat liderowania wspólnocie w Bielsku-Białej od momentu jej powstania.

Cykl seminariów nazwałbym Szkołą Tyrannosa na wzór działań Pawła Apostoła opisanych w Dziejach Apostolskich 19, chociaż jest on w pierwszej kolejności wynikiem odkrywania sekretów wpływu Jezusa opisanych w Ewangeliach.

Marzy mi się w ten sposób pomóc wielu chrześcijańskim liderom, by, zamiast rozczarowania, doświadczyli wykorzystania pełni swojego potencjału i zobaczyli owoc w ludziach, którzy wyjdą spod ich opieki. Cykl ma być dostępny dla liderów małych kręgów oraz potencjalnych liderów wyłącznie przez formułę małej grupy.

Oprócz tych seminariów parę serii najlepszych na świecie studiów Biblijnych kilku ksiąg Biblii dla małych grup.

Marzy mi się, by ten sposób podejścia oraz styl życia, na który się on przekłada, dotarł w parę punktów świata i tam się pomnażał. Powiedzmy, gdzieś między Bielskiem a Melbourne.

Aha! Kawa w tych klubach-kafeteriach ma być za tyle, by każdego było stać, nie tylko emerytów!

Grzegorz Bednarczyk, pastor w Kościele Baptystów w Bielsku-Białej, studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1995-1998 przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w Polsce, współzałożyciel Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury w Bielsku-Białej. Z żoną Ewą mają dwóch synów i czworo wnucząt.